سواد رسانه ای

15 دسامبر 2018

همانطور که استفاده از موبایل ، تبلت و اینترنت بخشی از زندگی روزمره همه ما شده است و کودکان نیز با این فضا درگیر هستند پس بهتر است اگر به فرزندتان اجازه ی استفاده و یا عدم استفاده از برنامه ای را میدهید  دلیل آن را به زبان ساده برایش توضیح دهید  

در جهان امروز دیگر نمی توان با توانایی در خواندن  و نوشتن خود را با سواد دانست چرا که پیچیدگی زندگی موجب شده ما برای زندگی بهتر به انواع سواد ها و مهارت ها نیاز داشته باشیم.

سواد رسانه ای می تواند به مخاطبان رسانه ها بیاموزد که از حالت  مصرف کننده خارج شوند که این در نهایت به نفع  خودشان است ، به عبارت دیگر ، سواد رسانه ای به مخاطب کمک می کند تا از اخبار  رسانه ها به شکلی درست و هوشمندانه استفاده کنند

در هر حال کودکان روز به روز با رسانه های دیجیتال و هوشمند بیشتر آشنا می شوند و اگر والدین تا حدودی اطلاعات سواد رسانه ای خود را بالاترنبرند ، رسیدگی به فرزندان در امر تربیت و کنترل سخت تر خواهد شد .

همانطور که قبلا گفته شد آموزش  سواد رسانه ای به کودکان و نوجوانان امری ضروری و مهم است که می بایست با توجه به سطح درک و تحلیل کودکان و نوجوانان ، خلقیات و روحیات آنها انجام شود .

بیشتر والدین سعی می کنند تا فرزندانشان آموزش های مختلف مانند آموزش های درسی ، موسیقی ، زبان و ورزشی و … را بیاموزند تا از این طریق برای زندگی بهتر در بزرگسالی آماده شوند و بتوانند به صورت مستقل زندگی خود رامدیریت کنند .

یکی از آموزش های ضروری و متناسب با شرایط کنونی زندگی انسان آموزش سواد رسانه ای ومهارت های مرتبط با آن است . چرا که بخش زیادی اززندگی روزمره ما سرو کله زدن با انواع رسانه ها است .  

این مهارت ها به فرزندان ما کمک میکند تا بتوانند از بین حجم انبوه اخبار و اطلاعاتی که از سوی رسانه ها به آنها داده می شود اخبار صحیح رااز ناصحیح تشخیص دهند و خود را در برابر آسیب های احتمالی حفظ کنند.