نویسنده، مخترع، کارآفرین بین المللی:

 کارآفرین برتر کشوری در سالهای متوالی در حوزه خدمات موثر آموزشی
 مبتکر شتابدهی استعداد و موفقیت در ایران
 نویسنده پرفروش ترین کتاب اموزش سخت افزار در سن ۲۲ سالگی با نام پرتقال
۲ عنوان اختراع ثبت شده
 دانش آموخته دوره “راه اندازی تکنولوژی های دستیابی به موفقیت” از دانشگاه هاروارد امریکا
 دانش آموخته دوره “تبدیل شدن به یک کارآفرین” از دانشگاه ام آی تی امریکا
 دانش آموخته دوره “آموزش تفکر کارآفرینی” از دانشگاه تکنولوژی کوئینزلند استرالیا
 دانش آموخته دوره : “بازاریابی دیجیتال” از دانشگاه یورک کانادا