Title سرپرست آموزشی
Job Information

فرآیند جذب افراد، بررسی رزومه، جلسه معارفه،گزینش، آموزش های اولیه، انتخاب پست مناسب برای افراد برعهده این بخش می باشد و بطور مستقیم با مدیریت موسسه فعالیت می نمایند.

Apply Now


Title کارشناس فروش
Job Information

کارشناس فروش فردی خلاق است که برای برقراری ارتباط با مشتری همه روشهای ممکن از جمله تلویزیون، رادیو، روزنامه، ایمیل، پیام کوتاه و …را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. و همواره به دنبال کشف راه های جدید است.

Apply Now