پله پل استار

مؤسسه شتابدهی استعداد پل استار اولین مبتکر دوره های شتابدهی استعداد و موفقیت در ایران می باشد. آکادمی شتابدهی استعداد و شتابدهی موفقیت پل استار به تقویت و پرورش مهارت ها و استعداد های کودکان و نوجوانان می پردازد. این موسسه برگزار کننده دوره های شتابدهی استعداد با عنوان کمپین مهارت و آموزش دوره های برنامه نویسی کودکان و نوجوانان می باشد.