طرح لوتوس بامبو

این طرح شامل مجموع خدمات کمپین بهره وری و کمپین موفقیت موسسه پل استار هست. در واقع شما با شرکت تو این طرح جز دانش آموزان ویژه ی پل استار هستید و میتونید از همه ی خدمات پل استار بهره مند بشید.

هر گیاه بامبوی چینی حاصل پنج سال رشد آرام و بی نشان هستش. گیاه بامبو چینی وقتی که تو خاک میکاریمش: سال اول هیچ رشدی نداره، سال دوم هم هیچ رشدی نداره. سال سوم تعجب می کنیم که چرا چیزی نمی بینیم و سال چهارم بازم مثل قبله اما سال پنجم ناگهان همون گیاه بی ثمر، طی چند هفته تا 25 متر رشد می کنه و از همه ی گیاهان و درختها بلندتر میشه. این یعنی بامبو همه ی این سالها داشته خودش رو برای روبرو شدن با هر نوع باد و بارون و طوفان آماده می کرده.

“خیلی از موفقیت های بادوام، حاصل رشد به شیوه ی گیاه بامبو هستن.”