کامپیوتر خودتان را بسازید!

31 می 2018

به سادگی با اتصال چند قطعه و برد می توانید یک کامپیوتر دست ساز داشته باشید که علاوه براینکه حاصل دسترنج خودتان است خیلی راحت قابل برنامه ریزی است و این امکان را فراهم می سازد تا در محیط لینوکس با برنامه ها و بازی های آموزشی دنیایی متفاوت و جدید را تجربه کنید.