حضور رئیس محترم سازمان صنعت ومعدن در رونمایی برند پل استار

10 ژوئن 2018

بازدید رئیس محترم سازمان صنعت و معدن جناب آقای مهندس دلق پوش در مراسم رونمایی از برند جدید موسسه آموزشی پل استار اولین موسسه بین المللی شتابدهی استعداد و آموزش برنامه نویسی ویژه کودک و نوجوان در ایران . آموزش کودکان و نوجوانان در سنین پایه می بایست مورد حمایت قرار گیرد.