گزارش تصويري از جشن موفقيت پايان ترم اول دوره شتابدهي پيشرفته در موسسه بين المللي پل استار

5 نوامبر 2017

سالهای نوجوانی دوره ایی متمرکز بر پرسش های هویت است.من چه کسی هستم؟ چه کسی باید باشم؟ چه کسی خواهم شد؟ گروهی از فرزندان شایسته موسسه پل استاربا اتکاء به پشتکار ، خودباوری و اشتیاق به یادگیری مهارت های آینده ، موفق شدند تا ترم اول دوره پیشرفته برنامه نویسی و شتابدهی استعداد را به پایان برسانند. مهمترین فرصت زندگی هر نوجوان  این است که فرصت پرواز با عقاب را پیدا کند . گاهی این عقابها میتوانند آینده و سرنوشت بچه ها را صرف نظر از مهارتی که یاد میگیرند عوض کنند. و به زندگی نوجوانان هدف و هویت دهند.نوجوانان پل استار با شور و هیجان وصف ناپذیری در جشن پایان ترم اول حضور پیدا کردند و از برنامه های خلاقانه آن لذت بردند.مانند طراحی دستورات یک برنامه روی کلیک که با اشتباهی توام بود ، از بچه ها خواسته شد تا آن را پیدا کنند . رویاهای بزرگ با گام های کوچک ساخته میشوند. به امید موفقیت همه فرزندان ایران زمین.

تصاویری از جشن موفقيت پايان ترم اول دوره شتابدهي پيشرفته در موسسه بين المللي پل استار

گزارش تصويري از جشن موفقيت پايان ترم اول دوره شتابدهي پيشرفته در موسسه بين المللي پل استار

گزارش تصويري از جشن موفقيت پايان ترم اول دوره شتابدهي پيشرفته در موسسه بين المللي پل استار

گزارش تصويري از جشن موفقيت پايان ترم اول دوره شتابدهي پيشرفته در موسسه بين المللي پل استار

گزارش تصويري از جشن موفقيت پايان ترم اول دوره شتابدهي پيشرفته در موسسه بين المللي پل استار

گزارش تصويري از جشن موفقيت پايان ترم اول دوره شتابدهي پيشرفته در موسسه بين المللي پل استار

گزارش تصويري از جشن موفقيت پايان ترم اول دوره شتابدهي پيشرفته در موسسه بين المللي پل استار