ششمین همایش والدین آینده نگر ، فرزندان موفق

6 نوامبر 2017

ششمین همایش والدین آینده نگر ، فرزندان موفق با حضور و استقبال پور شور مدیران مهد کودکهای سراسر استان گیلان در سالن همایش پارک و علم و فناوری استان گیلان توسط موسسه آموزشی بین المللی برنامه نویسی و شتابدهی استعداد (پل استار ) برگزار گردید . مضمون سخنرانی همایش در زمینه موضوعات مختلف از جمله نحوه آماده سازی فرزندان برای آینده بهتر ، مدلی ذهنی بچه های موفق ، تکنیک های افزایش مهارت خودباوری و پشتکار ، ویژگی های والدین آینده نگر ایراد بود که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت .

گزارش تصویری ششمین همایش والدین آینده نگر و بچه های موفق به فرزندان موفق

ششمین همایش والدین آینده نگر ، فرزندان موفق

ششمین همایش والدین آینده نگر ، فرزندان موفق

ششمین همایش والدین آینده نگر ، فرزندان موفق