هشت رفتار پرخطر والدین در تربیت فرزندان

10 ژوئن 2018

 

فرزندپروری به این معناست که به فرزندتان این فرصت را بدهید تا پر پرواز بگشایند و با تشویق شما فرصت انجام هرچه بهتر کارها را بیابند. اما در این میان می بایست آگاه باشید تا در دام فرزندپروری سختگیرانه و غیراصولی اسیر نشوید. با ما همراه باشید تا هشت رفتار فرزندپروری خطرناک را بهتر بشناسید.