نظر والدین درباره پل استار ؛ والدین از فرصت یادگیری برنامه نویسی برای کودکان میگویند | بخش اول

26 ژوئن 2018

نظر والدین درباره پل استار : محیط شاد و دوستانه که با بهترین امکانات آموزشی روز دنیا فرصت کارگروهی، تقویت اعتماد به نفس و شکوفایی استعداد را برای فرزندانمان فراهم می آورد.