ده دلیل برای یادگیری زبان برنامه نویسی کودک

6 جولای 2018

یادگیری زبان برنامه نویسی در قرن بیت و یکم یک ضرورت بشمار می آید. رایانه ها نقش مهمی در تمامی جنبه های زندگی روزمره ما دارند. در اروپا مدارس زیادی آموزش این مهارت را در برنامه درسی شان قرارداده اند. چرا کودکان می بایست زبان برنامه نویسی بدانند؟ ضرورت یادگیری زبان برنامه نویسی کودکان از سنین پایه دغدغه والدین!