ده دلیل برای یادگیری زبان برنامه نویسی کودک

۱۵ تیر ۱۳۹۷

یادگیری زبان برنامه نویسی در قرن بیت و یکم یک ضرورت بشمار می آید. رایانه ها نقش مهمی در تمامی جنبه های زندگی روزمره ما دارند. در اروپا مدارس زیادی آموزش این مهارت را در برنامه درسی شان قرارداده اند. چرا کودکان می بایست زبان برنامه نویسی بدانند؟ ضرورت یادگیری زبان برنامه نویسی کودکان از سنین پایه دغدغه والدین!