ایزابل(Isabel Sieh) نوجوان برنامه نویس

5 فوریه 2018

ایزابل(Isabel Sieh) نوجوان برنامه نویس سیزده ساله موفق در عرصه برنامه نویسی می باشد.

ایزابل(Isabel Sieh) نوجوان برنامه نویس

ایزابل در فیلیپین زندگی میکند یکی از جوانترین برنامه نویسان فیلیپین میباشد اومانند همه کودکان در کودکی به بازی های کامپیوتری مشغول بود بدون اینکه اطلاعی از برنامه نویسی داشته باشد او میگوید وقتی 10 ساله بودم معلمم متوجه پیشرفت من در ریاضی شد و به من پیشنهاد داد که کد نویسی را شروع به یادگیری کنم.
ایزابل در ابتدا شروع به یادگیری اصول زبان HTML و JAVA SCRIP نمود .

ایزابل(Isabel Sieh) نوجوان برنامه نویس

البته موفقیت ایزابل تنها یادگیری برنامه نویسی نبود موفقیت بزرگتر او تاسیس شرکت GIRL WILL CODE است ، هدف از تاسیس این شرکت شتابدهی استعداد و آموزش به دخترانی است که علاقه به یادگیری برنامه نویسی دارند و همچنین تشویق مدارس برای آموزش برنامه نویسی به دانش آموزان یا به عنوان یک فعالیت بعد از مدرسه بوده است.از نظر ایزابل یادگیری برنامه نویسی مانند یادگیری زبان است که با پیشرفت های امروزی بسیار ارزشمند و تاثیر گذار در آینده کودکان میباشد .

ایزابل(Isabel Sieh) نوجوان برنامه نویس

با شناخت استعداد کودکان و شتابدهی استعداد آنان میتوان آینده موفقی را رقم زد ، مانند معلم ایزابل که با شناخت استعداد و هدایت درست ایزابل اکنون شاهد موفقیت اوست ، مادر ایزابل وقتی اشتیاق اورا برای یادگیری برنامه نویسی دید از معلم او خواست تا چیزهای بیشتری به او بیاموزد.

ایزابل(Isabel Sieh) نوجوان برنامه نویس

گاهی در رفتار کودکان نشانه هایی از استعداد و علاقه آن ها وجود دارد که با کشف آن و شتابدهی در جهت پیشبرداستعداد میتوان شاهد موفقیت در آینده آن ها باشیم.

پل استار اولین مؤسسه بین المللی شتابدهی استعداد و آموزش برنامه نویسی