برنامه نویسی از بهترین راه های شناخت خطرات فضای مجازی

22 اکتبر 2018

خطرات ناشی از فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست ، اما شایان ذکر است که این تهدید ناشی از عدم آگاهی با این فضاست . تکنولوژی میتواند در جهت مثبت یا منفی بکار گرفته شود ، بکار گیری آن در جهت درست موجب پیشرفت و تکامل و کاربرد ناآگاهانه آن ممکن است آسیب زننده باشد . علی الخصوص در رابطه با کودکان و نوجوانان که عدم شناخت ، زمینه ساز دردسر های جبران ناپذیری خواهد بود . از این رو میتوان با آگاهی دادن به کودکان و نوجوانان آنان را به مسیر صحیح هدایت نمود .

وابستگی و علاقه بیش از حد به این بازی ها در کودکان و نوجوانان باعث عادت های غیر اصولی مثل پرخاشگری ، انزوا ، اختلال در خواب و تغذیه و از همه مهم تر بیماری های جسمی می شود . اما واقعیت این است که در دنیای دیجیتال امروز نمیتوان افراد را از استفاده بازی های مجازی منع کرد ولی میتوان با بالا بردن سطح اطلاعات خود در رابطه با تاثیرات بازی ها بسیار کنترل شده پا به این محیط گذاشت . والدین بدانند هرچه سواد رسانه ای خود را بالاتر ببرند کمک شایانی به نحوه ی درست انتخاب بازی های مجازی فرزندان خواهند داشت .

جالب است بدانید :  یکی از راه هایی که میتوان این فضا را به درستی درک کرد و قدرت تشخیص را بالا برد برنامه نویسی است .  برنامه نویسی موجب میشود نوجوانان دنیای تکنولوژی را لمس کنند و خود خالق و ارزش آفرین باشند .  بنابراین علاوه بر کسب یک مهارت میتوان از این تهدید ها در امان ماند .

تحقیقات و بررسی ها نشان میدهد همین بازی های ویدیو یی میتوانند بستری مناسب جهت آموزش و تربیت صحیح کودکان ایجاد کنند که نمونه آن به سختی در کلاس های درس پیدا می شود . بر همین اساس بازی ها و سرگرمی های مجازی زیادی شکل گرفته تا با هدفی خاص به آموزش کودکان بپردازند . بسیاری از بازی ها در بطن داستانی که روایت میکنند و یا حوادثی را که به تصویر می کشند  درس های مفیدی را دارا هستند که میتوانند زندگی ما را دچار تغییر و تحول کنند . انتخاب صحیح در لحظه حس کنجکاوی ، سازش ، آماده سازی ، اجتماعی شدن ، کسب تجربه  ، منطقی فکر کردن ، با ثبات بودن ، احترام گذاشتن به حیوانات و صبر از جمله تاثیراتی است که میتوانند روی افراد داشته باشند .