اعتیاد مجازی

5 ژانویه 2019

آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چند ساعت از شبانه روز را پشت کامپیوتر میگذاریند ؟

در طول روز چند ساعت در شبکه های اجتماعی هستید ؟

آیا شما از صحبت کردن و بودن در کنار دوستان مجازی خود احساس بهتری دارید تا افراد واقعی ؟

همه این ها سوالاتی هستند که با پاسخ به آنها می توان اعتیاد مجازی را تشخیص داد .

اگر استفاده به حد اعتدال باشد استفاده از اینترنت برای مدیریت احساسات اشکالی ندارد و باعث صدمه و آسیبی به فرد نمی شود ، ولی مشکل از آنجا آغاز می شود که یک نفر از اینترنت برای مدیریت دائم استرس ،افکار منفی ، احساسات و یا واکنش نشان دادن به چالش های دنیای واقعی استفاده کند .

یکی از دلایل اصلی اعتیاد به شبکه ها  به عدم توانایی افراد در ارتباط برقرار کردن در دنیای واقعی باز میگردد . با تقویت کردن مهارت ارتباطی در دنیای واقعی می توان به قدری این نوع اعتیاد را کاهش داد .

گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن آسیب های زیادی در جامعه شده است . یکی از این آسیب ها ایجاد دو نوع زندگی برای کاربران در شبکه های اجتماعی بوده به طوریکه کاربر در فضای مجازی سبکی از زندگی را پیگیری میکند که ممکن است در فضای حقیقی زندگی خود نتواند شیوه های زندگی مجازی خود را پیاده کند .

جوانان و نوجوانان به خاطر شرایط سنی خود قدرت تفکیک این دو شیوه ی زندگی را نداشته و گاها شاهد هستیم که مسائلی از فضای مجازی به شدت روی رفتارهای حقیقی آنها تاثیر گذاشته و بدون اینکه متوجه شوند از این فضا الگو می پذیرند .

بهترین وسیله برای جلوگیری از اعتیاد مجازی کودکان ، مدیریت فعال در خصوص فعالیت آنها با وسیله های کامپیوتری است . اینکه مدت زمان معقولی برای استفاده کودک از اینترنت در نظر گرفته شود و همچنین نحوه ی صحیح استفاده از تکنولوژی به درستی به آنها آموزش داده شود .