رشد هوش هیجانی و EQ خلاقیت

17 می 2018

یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت و آینده فرزندان رشد هوش هیجانی (EQ )است. هوش هیجانی جهت تصمیم گیری هرچه بهتر، تفکر منطقی و برقراری ارتباط و انگیزش بیشتر در زندگی روزمره ضرروی است به همین دلیل در دنیا یکی از مهمترین ارکان دستیابی به موفقیت شناخته شده است. هوش هیجانی اکتسابی است و در سنین پایه با روشهای علمی و تخصصی به خوبی قابل رشد میباشد. متاسفانه در سیستم آموزشی ایران توجه ای به آن نمی شود. امروزه درمدارس کشورهای پیشرو با بهره گیری از یادگیری زبان برنامه نویسی در کنار روشهای علمی و انگیزشی روند تقویت مهارت های اجتماعی،خودآگاهی و هوش هیجانی در سنین پایه طی میشود که متاسفانه کودکان ما در مدرسه از این فرصت طلایی بی نصیب هستند. لذا در پل استار با شبیه سازی محیطی همانند مدارس کشورهای پیشرو شامل امکانات کمک آموزشی و روشهاي علمي و بهره گیری از منتورها و مشاوران بین المللی این فرصت را در اختیار فرزندانمان قرار میدهیم که به سمت موفقیت واقعی(غیر کنکوری) قدم بردارند. امیدواریم پل استار، پلی باشد برای رسيدن فرزندانمان به موفقيت و عبور آنها از مسایل سیاسی اقتصادی، منطقه ای, وتحريمي که همیشه در دهه های گذشته نسلهای مختلفی را از بهره مندی از شرایط ایده آل در مقايسه با ساير كشورها محروم ساخته است.