تقویت هوش مالی و ثروت آفرینی

17 می 2018

فرزندان ما درک درستی از کسب درآمد و اهمیت این موضوع ندارند. به همین دلیل تقویت و فعال کردن هوش مالی آن‌ها در سنین پایه تاثیر بسیار زیادی در موفقیت زندگی آینده آن‌ها دارد و می‌تواند آینده شغلی و مالی آن‌ها را کاملا تغییر دهد. هوش مالی و اقتصادی را کم یا زیاد همه دارند،اما عده کمی از آن استفاده می‌کنند. راه‌های زیادی برای آموزش مباحث پولی و مالی وجود دارد. یکی از شاخص‌های موفقیت که ما در پل‌استار سعی در ارتقاء آن داریم،هوش مالی‌ست.ما در کلاس‌های پل‌استار با توجه به فعالیت دانش‌آموزان و شاخص‌های مهمی از جمله پرسشگری،کارگروهی،پشتکار و توانایی حل مسئله به آن‌ها امتیاز می‌دهیم. این امتیاز به واحد پولی پل‌استار یا همان پولوپ تبدیل می‌شوند. همه دانش‌آموزان در پنل پولوپی‌ها عضو هستند. در این پنل می‌توانند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف را تجربه کنند مثل سرمایه‌گذاری در بازار یا بورس. از این طریق با سود و زیانی که می‌کنند به صورت عملی با مفاهیم مالی آشنا می‌شوند و به کمک مجموعه پل‌استار روی هوش‌مالی خود کار می‌کنند