تسریع یادگیری ریاضیات و زبان انگلیسی

17 می 2018

کودکان ونوجوانان اگر به موضوعی علاقه مند شونــــــــد آن رابه بهترین شکل ممکن فرا میگیرند. در پل استار محیطی از جنس علاقمندی بچه های امروزی ،در بستر ICT ایجاد شده که اساس آن مسایل ریاضی و زبان انگلیسی میباشد. بچه ها به درک عمیق از کاربرد ریاضیات در زندگی امروزی وتاثیر یادگیری زبان انگلیسی در موفقیت تحصیلی و شغلی دست می یابند و آماده ورود به دنیای جدید تکنولوژی میشوند چون این موانع و مسائل در دنیای مورد علاقه آنهاست درگیری ذهنی بیشتری برایشان ایجاد خواهد شد و در نتیجه با آن ارتباط برقرار می نمایند و برای حل و یادگیری این مسایل تلاش زیادی میکنند که این کار با ظرافت و تخصص مربیان پل استار منجر به تسریع یادگیری زبان انگلیسی و پیشرفت ریاضیات در دانش آموزان خواهد شد.