بزرگداشت روز رشت (۱۲ دی)

3 ژانویه 2019

۱۲ دی ماه روزی که به فرمان شاه تهماسب صفوی شهر رشت به عنوان مرکز سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان گیلان انتخاب شد، در تقویم به نام روز رشت نامگذاری شده است. مجموعه میدان شهرداری رشت به عنوان نماد این شهر شامل کاخ شهرداری، موزه پست و ساختمان قدیمی هتل ایران در اوایل دوره پهلوی اول احداث شده است. در کنار این میدان، خیابانی موسوم به پیاده راه فرهنگی احداث شده و بسیاری از مردم رشت و گیلان، اوقاتی از روز را به گشت و گذار در این خیابان می پردازند.

اولین مدرسه
💒اولین کلیسای ایران
🎭اولین تئاتر ایران
💰اولین شعبه بانکی ایران
📚اولین کتابخانه ملی ایران
🚄اولین راه آهن ایران
🏥اولین داروخانه شبانه روزی ایران
👴👵اولین خانه معلولین و سالمندان در ایران
🚌اولین اتوبوس
و با افتخار اولین موسسه شتابدهی استعداد در ایران (پل استار )

در شهر رشت رقم خورده اند .