ماتریس های پیشرونده ریون

11 آوریل 2019
آزمون سیاه و سفید ریون
این آزمون که در سال 1938 توسط پن روز و ریون ساخته شده است دارای 60  سوال تصویری است و از پنج سری 12 تایی تشکیل شده است (E,D,C,B,A). ادعای سازندگان این بود که آزمون آنها رشد ذهنی را از دوران کودکی تا پیری اندازگیری می کند ولی وقتی آنرا در سطح وسیعی اجار کردند معلوم شد که کودکان سنین پائین و عقب مانده های ذهنی فقط تصاویر سری A و B را می توانستند پاسخ بدهند و در پاسخگویی به بقیه سری ها ناتوان بودند و افراد مسن چهار سری اول را می توانستند پاسخ دهند و از پیدا کردن پاسخ های سری آخر E عاجز هستند، نُرم سنی نیز با بالا رفتن سن پائین می آید به طوریکه نرم سنی در 25 سالگی برابر 44 و در 45 سالگی به 35 و در 65 سالگی به 24 می رسد.
آزمون رنگی ریون
برای رفع این مشکل برای کودکان پیش دبستانی(5 تا7 سال) و عقب مانده های ذهنی در سال 1947 فرم دوم آزمون به نام آزمون رنگی کودکان ساخته شد. در این فرم برای ایجاد انگیزش در کودکان و جلب توجه و نگاهداری دقت آنان تعداد زیادی از تصاویر به صورت رنگی ارائه شده است تا ماهیت تصاویر را برای کودک واضح تر و مشخص تر کند در ضمن برای اینکه کودکان عقب مانده ذهنی نیز ماهیت تصاویر سری B را درک کنند بین سری A و B یک سری تصاویر دیگری به نام سری Ab که از لحاظ مشکل بون در حد وسط دو سری قرار داشتند اضافه گردید.
کاربرد
گرچه ماتریس های پیشرونده ریون 1938 برای سنین 5 تا 65 سال ساخته شده است ولی بهترین کاربرد را بین سنین 10 تا 18 سالگی دارد. لذا برای سنجش میزان رشد ذهنی کودکان در دوره راهنمایی و دبیرستان مناسب است. این آزمون به صورت فردی و گروهی قابل اجراست. برای کودکان زیر 9 سال و کودکان بی سواد و عقب مانده ذهنی بالای ده سال نیز اجرای آزمون به صورت گروهی مناسب نیست و توصیه می شود روی این گروه از کودکان آزمون به صورت فردی اجرا شود.
برای استفاده از این آزمون روی کودکان عادی زیر 5 سال یا کودکان کر و لال و آنهائی که دچار مشکلات تکلمی هستند تصاویر آزمون را به صورت قطعاتی ساخته اند که قسمتی از آن بریده شده است قطعات کوچک به صورت متحرک و طوری ساخته شده است که هر کدام می تواند در قسمت بریده شده جای گیرند ولی فقط یکی از آنها می تواند تصویر بزرگتر را کامل کند. به این فرم آزمون ” فرم جا اندازی قطعات” می گویند.