تاثیر رنگهای مختلف روی حافظه

12 آوریل 2019
چه باور کنید چه باور نکنید، رنگها روی حافظه انسان تاثیر زیادی می گذارند. رنگها هر روز به شکلهای مختلف روی حافظه ما تاثیرمی گذارند و حتی برخی از کمپانی ها برای بازاریابی محصولاتشان عمدا" از رنگهایی استفاده که بیشتر به یاد می مانند. تحقیقات نشان داده که برخی رنگهای مهیج تر هستند و بهتر به یاد ما می مانند.
رنگهای سرد
رنگهای سرد مثل سبز و آبی، هیجان کمتری در ما بوجود می آورند و بیشتر آرامش دهنده هستند به همین دلیل فلش کارتهایی که برای تهیه آنها از کاغذهای سبز یا آبی و یا سایر رنگهای سرد استفاده شده و یا یادداشت هایی که روی کاغذهایی با این رنگها نوشته می شوند تاثیر کمتری روی یادگیری ما می گذارند و به یاد آوردن لغات و مطالب نوشته شده روی آنها برای ما سخت تر است. اما در عوض، رنگهای سرد حس خلاقیت و ابتکار عمل را در انسان تحریک و تقویت می کنند.
رنگهای گرم
رنگهای گرم مثل قرمز و زرد مهیج ترند بنابراین بیشتر در یاد ما می مانند. ذهن ما بطور ناخودآگاه به رنگهای گرم عکس العمل نشان می دهد زیرا این رنگها توجه ما را بیشتر به خودشان جلب می کنند و حتی می توانند توانایی ما برای یادآوری حقایق و اتفاقات را افزایش دهند.
سیاه و سفید
دانشمندان در تحقیقات خود تاثیر تصاویر سیاه و سفید بر روی ذهن و حافظه انسان را نیز بررسی کردند و میزان اثرگذاری این تصاویر را با میزان تاثیر تصاویر رنگی مقایسه کردند. نتایج تحقیق نشان داد که انسانها ذاتا" به تصاویر رنگی عکس العمل بیشتری نشان می دهند و این تصاویر بهتر از تصاویر سیاه سفید در یاد آنها می ماند علاوه براین مشخص شد که تصاویر رنگی واقعی مثل عکسها از تصاویر رنگی مصنوعی ساخته شده توسط خود انسان تاثیر گذارتر هستند.