برگزاری نخستین دوره مسابقات استند آپ مربی

14 می 2018

سنجش و ارزیابی پایان دوره بخشی جدایی‌ ناپذیر هر دوره آموزشی است. هیچ کس امتحان را دوست ندارد، استندآپ مربی در قالب مسابقه و سرگمی هیجان انگیز به دور از ترس های شب امتحان ، امکان ارزیابی دانش آموزان را فراهم می سازد.
تیم مربیان و منتورهای پل استار در طراحی این مسابقه تمام هم و غم خود را بر این مسئله متمرکز نموده اند که ترس دانش آموزان از بیان نظرات و برداشت دانش آموز از مفاهیم آموزشی به حداقل برسد. استند آپ مربی روش بسیار مناسبی است برای تقویت اعتماد بنفس و فرصتی شایسته تا اندوخته های علمی دانش آموزان سنجیده شود.
طبق مطالعات و نظر محققین از بهترین روشها ی به ذهن سپاری و یادگیری مفاهیم این است که مطالب را گروهی بیاموزید و آنچه یادگرفته اید را به افراد دیگر آموزش دهید؛ روش موثر دیگر تعیین پاداش و ایجاد انگیزه است. به همین منظور در استند آپ مربی فرصتی فراهم آمده است تا آن‌چه دانش آموز آموخته است به همکلاسی های خود تعلیم دهد و با بهره گیری از سیستم پاداش تعریف شده در پل استار موسوم به پولوپ هیجان و شور خاصی به این مسابقات بخشیده شده است.