کارگاه خلاقیت

7 سپتامبر 2019

کارگاه خلاقیت

خلاقیت، یک فرایند ذهنی است که از فرد معینی و در یک زمان مشخص دیده می شود؛ فرآیندی که در نتیجه آن، یک اثر جدید – اعم از ایده یا چیزی نو و متفاوت – تولید می شود. تولید جدید و متفاوت، می تواند کلامی یا غیر کلامی و عینی یا ذهنی باشد.

شروع این فرایند ذهنی و حتی آموزش آن میتواند در کودکی و نوجوانی بسیار موثر و مفید باشد .

جلسه هشتم و نهم  کمپین موفقیت  با عنوان کارگاه خلاقیت مورخ ۶ و ۱۳ شهریور ماه برگزار شد .

دانش پذیران فعالیت های مختلفی در کارگاه انجام دادند از آواز خواندن با چند کلمه محدود گرفته تا ساخت برج های کاغذی

جناب آقای دکتر محسن برزگر خلیلی  مدرس این کارگاه بودند .