نیک دی‌آلوسیو (Nick D’Aloisio)

7 دسامبر 2017

نیک دی‌آلوسیو (Nick D’Aloisio) نوجوان برنامه نویسی است که کد نویسی را از سنین ۱۵سالگی شروع کرده است . اولین اپ او تریمیت است که کاربرد آن این بود که خبرهای طولانی را کوتاه میکرد.

نیک دی‌آلوسیو (Nick D’Aloisio)

 

ترمیت از محبوبیت خاصی در بین کاربران برخوردار شد و همین محبوبیت باعث شد نیک نسخه جدید اپش را چند ماه بعد به اسم ساملی در اپ استور گذاشت .ساملی در مدت کوتاهی توسط دویست هزار نفر دانلود شد.

نیک دی‌آلوسیو (Nick D’Aloisio)

نیک میگوید :ساملی به جای استفاده از الگوریتم های جست و جوی خطی و رباتیک از یک نوع الگوریتم ژنتیک استفاده میکند که با استفاده از آن میکوشد نحوه اندیشیدن توسط انسان را تقلید کندبر این اساس سالمی میتواند آن دسته از مقالات ، اخبار و گزارش هایی را که برای کاربر بیشترین اهمیت را دارد شناسایی کند.نیک میگوید :سالمی مانند یک انسان می اندیشد نه مانند یک ربات

نیک دی‌آلوسیو (Nick D’Aloisio)

یک سال بعد شرکت یاهوپروژه ساملی را سی میلیون دلار خرید و او الان بیست و یک ساله است و مدیر پروژه این اپ در شرکت یاهو است.