سواد کودکان امروز برنامه نویسی است!

7 سپتامبر 2017

در سالهای اخیر کشورهای پیشرفته توجه ویژه ای به آموزش برنامه‌نويسی کودکان در سنین پایه و از دوره اینتدایی نشان داده اند، تلاش این کشورها متمرکز شده بر این موضوع که کودکان از سن 8 سالگی وارد عرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات شوند.

سواد کودکان امروز برنامه نویسی است!

سواد کودکان امروز برنامه نویسی است!

نقطه مقابل کشور ما ایران است که حتی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر دانشگاه‌های بنام و درجه اول از نام برنامه‌نویسی گریزان هستند!

آموزش کامپیوتر و زبان از مزایای فراوانی برخورداست و امروزه تقریبا همگانی گردیده است، اینک تمرکز و هدف اصلی توان حل مسئله، تفکر خلاق و فراگیری تکنولوژی های نوین است. با این اوصاف برنامه نویسی با توجه به افزایش توانایی تصویر سازی ذهنی و حل مسئله می تواند راهکار مناسبی برای دستیابی به این هدف باشد.
امروزه فردی که برنامه نویسی می داند و یا علم برنامه نویسی دارد نگرشی متفاوت دارد و از نظر اطرافیان فردی خاص شناخته می شود. اما در نه چندان دور، فردی که برنامه نویسی نمیداند غیر معمول به نظر می رسد و چه بسا منزوی گردد.

سواد کودکان امروز برنامه نویسی است!

شاید بگویید کودک من هرگز برنامه نویسی را به عنوان شغل و حرفه آینده خود انتخاب نمی کند می خواهد پزشک یا معلم شود یا مکانیک، اما برای عقب نماندن از پیشرفت سریع تکنولوژی، دستیابی به دانش پایه ای در حوزه برنامه نوسی برای درک بهتر الگوریتم ها و توانایی بیان خواسته های خود و برقراری ارتباط با دنیای پیرامون به فهم چگونگی عملکرد یک کامپیوتر، درک اینکه کامپیوتر چیست، آموختن زبان برنامه نویسی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.