سمینار تفکر دو؛ تکنیک های ارتباط موثر فرزندان و والدین

5 اکتبر 2019

دومین سمینار تفکر ویژه والدین مورخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۸ با حضور جناب آقای مهرگان روحی بنیانگذار موسسه پل استار و جناب آقای دکتر محسن برزگر خلیلی مدرس خلاقیت و موسس مجموعه مدارس خلاقیت در سالن همایش دانشگاه آزاد رشت واقع در پل تالشان  از ساعت ۱۷ الی ۲۰   برگزار شد .

هــدف از برگــزاری ایـن سمینــار که به صورت کاملا رایگان برگزار شد ،  آمـوزش تکنیک های ارتبـاط موثـر مابین کودک و نوجوان و والدین، به اولیاء بود . در این سمینار با قرارگیری در محیط شبـــه کارگاهی و شرکت در جلســـه پرســش و پاســـخ نکاتی به والدین آموزش داده شد تا در موفقیت آینده ی  فرزندانشان نقش بسزایی داشته باشد.