کارگاه تفکر خلاق

۲۰ مهر ۱۳۹۸

اولین کارگاه کمپین موفقیت پاییز با عنوان تفکر خلاق مورخ ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۹۸ در محل همیشگی کارگاه ها یعنی تماشاخانه رادی واقع در خیابان سعدی شهر رشت بود .

  این کارگاه با حضور جناب آقای مهرگان روحی بنیانگذار موسسه پل استار  با موضوع سبک های تفکر خلاق و ابزار های موفقیت در ۴ سانس ۲ ساعته برگزار شد .

دانش پذیران در انتهای کارگاه به کمک منتور ها با تقسیم شدن به گروه های ۴ یا ۵ نفره با انتخاب یک موضوع برای یک استارت اپ همفکری کرده و مسئولیت های خود را در آن کسب و کار مشخص کردند .