کارگاه تفکر خلاق

12 اکتبر 2019

اولین کارگاه کمپین موفقیت پاییز با عنوان تفکر خلاق مورخ ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۹۸ در محل همیشگی کارگاه ها یعنی تماشاخانه رادی واقع در خیابان سعدی شهر رشت بود .

  این کارگاه با حضور جناب آقای مهرگان روحی بنیانگذار موسسه پل استار  با موضوع سبک های تفکر خلاق و ابزار های موفقیت در ۴ سانس ۲ ساعته برگزار شد .

دانش پذیران در انتهای کارگاه به کمک منتور ها با تقسیم شدن به گروه های ۴ یا ۵ نفره با انتخاب یک موضوع برای یک استارت اپ همفکری کرده و مسئولیت های خود را در آن کسب و کار مشخص کردند .