ستاره های پل استار از تقویت و خودباوری می گویند

۵ فروردین ۱۳۹۷

شتابدهی استعداد از طریق برنامه نویسی رشد ذهنی و پرورش خلاقیت کودک و نوجوان را به همراه دارد. امروز به این باور دست یافته ایم که موفقیت قابل تحصیل است. انتخاب آگاهانه مسیر بطرز اعجاب انگیزی منجر به دست یابی موفقیت می گردد.