درباره پل استار چه می گویند! (قسمت اول)

25 آوریل 2018

محتوا آموزش برنامه نویسی در پل استار به گونه ای طراحی شده است که در بستر یادگیری مهارت ICT تاثیرات بسزایی بر ارتقا شاخص های موفقیت از قبیل رشد خلاقیت و هوش هیجانی، تقویت اعتمادبه نفس و خودباوری،هوش مالی و ثروت آفرینی، کارآفرینی و کارگروهی و … خواهد داشت.