زبان برنامه نویسی چیست؟ (قسمت دوم)

5 می 2018

برای اینکه از هر وسیله ای به بهترین نحو استفاده کنیم لازمست تا از چگونگی عملکرد آن اطلاع داشته باشیم. دستورات مرتبط با انجام وظایف از طریق کدنویسی به کامپیوترها منتقل می گردد. بنابراین نباید از اهمیت آموزش برنامه نویسی به کودکان غافل باشیم.