زبان برنامه نویسی چیست؟ (قسمت دوم)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

برای اینکه از هر وسیله ای به بهترین نحو استفاده کنیم لازمست تا از چگونگی عملکرد آن اطلاع داشته باشیم. دستورات مرتبط با انجام وظایف از طریق کدنویسی به کامپیوترها منتقل می گردد. بنابراین نباید از اهمیت آموزش برنامه نویسی به کودکان غافل باشیم.