بحران سن بلوغ

30 نوامبر 2019

فرآیند بلوغ یکی از پیچیده ترین دوره های زندگی و در عین حال لذت بخش ترین و دل انگیز ترین دوره زندگی هر فرد است.

اگر برخی از تغییرات رفتاری را در فرزند نوجوان خود مشاهده کردید، نگران نباشید . این تغییرات و رفتارها بخشی از روند طبیعی رشد محسوب می شوند و نوجوان برای رسیدن به دوره ی بزرگ سالی باید این مسیر رشد را پشت سر بگذارد.

شناخت تغییرات دوره ی نوجوانی موجب می شود والدین مثبت تر عمل کنند و بتوانند در مقابل مشکلات ایجاد شده در دوره ی نوجوانی فرزندشان واکنش مناسب تری نشان بدهند.

انتخاب‌های نوجوانان

توجه داشته باشید از آنجا که در این رده ی سنی آموزش ها و کسب مهارت میتواند تاثیرات شایانی در نحوه ی تصمیم گیری و انتخاب های آینده نوجوانان داشته باشد  ، توجه به نوع و نحوه ی آموزه ها و رفتار ها در این سن بسیار مهم است .

این انتخاب‌ها میتواند در رابطه با رشته تحصیلی ، ازدواج ، انتخاب شغل و . . .  باشند که همگی ریشه در علایق کودکی و نوجوانی دارد.

فضای مجازی

بسیاری از پدر و مادر ها در رابطه با استفاده بیش از حد فرزندان نوجوان خود  از  فضای مجازی نگران هستند و گاها به دنبال راه حل هایی برای رفع این مشکل هستند  .

نوجوانان نیز  در این دوره تمایلات و خواهش های متضادی دارد. مثلا با این که می خواهد با دوستانش باشد. به تنها بودن نیز علاقمند است و گاها علاقه به پر کردن این تنهایی با اینترنت و فضای مجازی را دارند.

سن نوجوانی بهترین زمان برای پر کردن سبد مهارتی است . به دلیل دیجیتالی شدن عصر حاضر و علاقه کودکان و نوجوانان به اینترنت ، فضای مجازی و موبایل و کامپیوتر نمیتوان  به اجبار مهارتی غیر از مهارت های دیجتالی را به نوجوانان  آموزش داد . اما میتوان با آموزش های صحیح علاوه به توجه به علایق آنها ، از نظر علمی و عملی نیز نوجوانان را از خطرات دنیای دیجیتال آگاه کرد.