تین کن ربات

12 دسامبر 2019

تین کن ربات که در دنیا به ربات قوطی شکل نیز معروف است یک کیت بسیار جالب، هیجان انگیز و آموزشی برای کودکان خواهد بود. برای آموزش در دوره پیش شتابدهی باید از پروژه های سبک تر شروع کرد تا کودکان با سن پایین خسته نشوند و همچنین جنس ابزار استفاده شده باید بدون ایجاد حساسیت در کودکان باشد و فاقد قطعاتی باشد که موجب آسیب دیدگی کودکان در این سن شود.