اخبار مسابقات

نخستین دوره مسابقات استند آپ مربی با درخشش ستاره های پل استار به پایان رسید. این دوره از مسابقات با […]


سنجش و ارزیابی پایان دوره بخشی جدایی‌ ناپذیر هر دوره آموزشی است. هیچ کس امتحان را دوست ندارد، استندآپ مربی […]


سومین دوره جشنواره ملی رباتیک دانشجویی و دانش آموزی جی کاپ گیلان با رویکرد دستاوردهای علمی شناسایی وکشف استعدادهای برتر […]