اخبار همایش ها

سومین همایش والدین آینده نگر ، فرزندان موفق با حضور چشمگیر والدین از سراسر گیلان در سالن همایش های پارک […]


دومین همایش والدین آینده نگر ، فرزندان موفق  با حضور جمعی از والدین عصر امروز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ در […]


اولین همایش والدین آینده نگر ، فرزندان موفق مجتمع آموزشی و بین المللی پل استار در تاریخ ۲۰ خرداد ماه […]