دانستنی های هوش

جهانى از مفاهیم انتزاعى، فرمول‌هایى که باید به حافظه سپرد، تمرین‌ها و مهارت‌هاى خسته کننده و تکالیف منزلى که اغلب […]


لازم نیست کارشناس مسائل کودک باشید تا کودک موفق تربیت کنید. برای اینکه کودک از همان ابتدای کودکی موفقیت را […]


موسیقی از اولین نغمه لالایی مادر، در رشد ذهنی کودکان نقش بازی می کند. موسیقی از تجربیات در خانواده، از […]


شکوفایی خلاقیت و نوآوری از مباحث مهم و با اهمیت دنیای امروز است. و پیشرفت و توسعه کشورها به این […]


اینترنت و کودکان اکثر کودکان اینترنت را ابزاری برای سرگرمی می‏دانند نه برای کسب آگاهی، از همین رو خطری که […]


كودكان امروز لازم است بزرگسالانی خلاق و مبتكر باشند؛ زیرا جهان به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است و […]


عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان عزت نفس پایین منظور آن است که این افراد از خودانتظارات و توقعاتی دارند […]


هوش فرهنگی در میان مهارتهای مورد نیاز قرن ۲۱ ، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی […]