مقالات

در سالهای اخیر کشورهای پیشرفته توجه ویژه ای به آموزش برنامه‌نويسی کودکان در سنین پایه و از دوره اینتدایی نشان […]


*ایجاد حس استقلال در کودک با یادگیری برنامه نویسی :برنامه نویسی در سنین پایین میتواند مهارت های بسیاری را در […]


بعد از ظهر های دلگیر جمعه گروهی از بچه ها ی مدرسه ی ابتدایی لپ تاپ خود را بر می […]