مقالات

برنامه نویسی یکی از علوم و مهارت های نسبتا نوین دنیای علم به شمار می‌رود. با گرایش روزافزون بشر به […]


انسان، به سبب ویژگی های بی نظیرش در میان همه موجودات، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. […]


در این مقاله به برخی از ویژگی هایی که مونته سوری در کار با کودکان به آن اعتقاد داشت می […]


مغز یک انسان بالغ حدود یکصد میلیارد نورون (سلول عصبی) دارد، هر کدام از این نورون ها به وسیله پنج […]


با به كار بردن روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خاصی در زندگی روزمره و در فضای آموزشی كودكان، می‌توان قدرت تفكر و […]


ابتدای امر سؤالی را كه در ذهن بسیاری از شماست مطرح می‌كنیم. در سال‌های اخیر پژوهشگران ثابت كرده‌اند كه موسیقی نقش […]


آزمون سیاه و سفید ریون این آزمون که در سال 1938 توسط پن روز و ریون ساخته شده است دارای […]


با توجه به تعریفی که از یادگیری می شود و آن را تغییرات کم و بیش دائمی رفتار در نتیجه […]