پادکست ها

توانایی کارتیمی می‌تواند بر کیفیت ارتباطات تاثیرگذار باشد و نتایج بهتری حاصل کند. کسب این مهارت برای کودکان و نوجوانان […]


  هوش عاطفی (Emotional Intelligence) کاربردهای زیادی برای رضایت بخش تر کردن زندگی افراد دارد. افرادی که از هوش عاطفی […]