ویدیو آموزشی

با اتصال قطعات کیت پایپر ، کیس دست ساز خودتان را بسازید و قطعات داخلی کامپیوتر را جاگذاری کنید. پایپر […]


به سادگی با اتصال چند قطعه و برد می توانید یک کامپیوتر دست ساز داشته باشید که علاوه براینکه حاصل […]


خرید انواع اسباب بازیهای سرگرم کننده که جنبه آموزشی نیز داشته باشند در صدر فهرست خرید والدین قرار میگیرد. اما […]


شتابدهی استعداد از طریق برنامه نویسی رشد ذهنی و پرورش خلاقیت کودک و نوجوان را به همراه دارد. امروز به […]