کد مستر | Code Master

با بررسی همه مسیرهای صفحه جادویی کد مستر یاد می گیریم وقتی میخوایم برنامه نویسی کنیم چطور بهترین انتخاب رو داشته باشیم. شما با سفر دنیایی عجیب و قریب در جستجوی کریستال قدرت هستید. در هر مرحله با گذر از مسیرهای مختلف و یافتن کریستال در آن به پرتال مروید تا به یافتن کریستال های دیگر بپردازید. با توکن های کسب شده هنگام بازی قدرت خود را در مسیر بازی افزایش میدهید تا در رسیدن به کریستال موفق شوید.