کارگاه آموزشی مبانی برنامه نویسی و الکترونیک پلی گراند

در این دوره دانش آموزان با کاربرد کامپیوتر در دنیای امروز و اهمیت یادگیری مهارت برنامه نویسی آشنا می شوند و اجزای داخلی کامپیوتر و موبایل و مفاهیم پایه الکترونیک را می آموزند .

مدرک معتبر

پروژه عملی

6 جلسه آموزش

سر فصل ها

  • آشنایی با ساختار سخت افزار کامپیوتر
  • آشنایی با نحوه کار کرد بخش های اصلی
  • بررسی نحوه کارکرد موبایل به عنوان یک کامپیوتر کوچک
  • شروع برنامه نویسی با اسکرچ و آموزش مفاهیم اولیه
  • ساخت یک نمونه بازی به وسیله اسکرچ

مخاطبان این دوره

مخاطبان این دوره دانش آموزان 8 الی 15 سال هستند.