کارگاه آموزشی پایپر و خلاقیت

معرفی دوره

در این دوره دانش آموزان با کاربرد کامپیوتر در دنیای امروز و اهمیت یادگیری مهارت برنامه نویسی آشنا می شوند و یک بازی فیزیکی را انجام می دهند و از طریق ایفای نقش اجزای داخلی کامپیوتر با ساختار داخلی و نحوه عملکرد آنها آشنا می شوند.

مدرک معتبر

پروژه عملی

6 جلسه آموزش

سر فصل ها

  • آشنایی با مبانی کامپیوتر
  • آشنایی با نحوه کار کرد بخش های اصلی
  • آشنایی با اهمیت کار گروهی، هدف و برنامه ریزی
  • ساخت کامپیوتر شخصی پایپر در گروه های 2 الی 3 نفره
  • استفاده کردن و بازی کردن با کامپیوتر ساخته شده
  • انجام بازی های آموزشی در پایپر و یادگیری مطالب بیشتر

مخاطبان این دوره

مخاطبین این دوره اکثرا دانش آموزان مقطع ابتدایی هستند.