الکترونیک پلی گراند | Electronic playground

الکترونیک پلی گراند با ده ها مدار الکترونیکی ساده تا پیشرفته شما را به دنیای الکترونیک می برد. میتوان پروژه های Finger Touch Lamp ، Metal Detector، Transistor Radio و Alarm را با این کیت پیاده‌سازی کرد. با انجام پروژه های مختلف با سطوح مختلف در مورد مفاهیمی چون ولتاژ، جریان، مقاومت و خازن و چندین مورد دیگر اطلاعات به دست می آورید. در این ابزار آموزشی از روش های نوینی چه در زمینه مدارها و چه در زمینه آموزش استفاده می‌شود و در بسیاری از کشورهای دنیا برای انتقال مفاهیم الکترونیکی به این ابزار روی آورده اند .