تحقیق در مورد خودآگاهی

همیشه کارآفرینانی وجود دارند که دستاوردشان از شما بیشتر بوده است. در چه حالت می‌توانید از آن‌ها فراتر بروید؟ یک […]


بیل گیتس: موفقیت یک معلم کثیف است. به افراد باهوش القا می‌کند که هرگز شکست نمی‌خورند. پژوهش‌های کاترین شاو از […]