“مفهوم مهارت”

Kidbox نام استارتاپی است که در نیویورک راه‌اندازی شده است و هیئت مدیره‌ی آن را نوجوانان تشکیل داده‌اند. این استارتاپ […]


امروزه هیچ کمبودی در زمینه‌ی محتوای ویدیویی آنلاین رایگان وجود ندارد. بااین‌حال پلتفرم آموزشی اسکیل‌شر (Skillshare) با مرکزیت نیویورک، تعداد […]