entrepreneur از سراسر وب

همیشه کارآفرینانی وجود دارند که دستاوردشان از شما بیشتر بوده است. در چه حالت می‌توانید از آن‌ها فراتر بروید؟ یک […]


بنیان‌گذاران کسب‌وکار معمولاً باید نقش‌های مختلفی را به عهده بگیرند و کاملاً طبیعی است که آن‌ها در همه‌ی این نقش‌ها […]


یکی از بدترین اتفاقاتی که هر کارآفرینی از وقوع آن می‌ترسد این است که کسب‌وکارش به طور کامل شکست بخورد. […]