Google

بزرگترین سرمایه‌گذاران سیلیکون ولی در حال سرمایه‌گذاری روی شرکت نرم‌افزاری رباتیک UiPath هستند. این شرکت در حال حاضر به‌لطف دومین […]


اگر بخش عمده‌ای از کسب‌وکار شما نیز به آزادکارها وابسته است یعنی نقاط مشترک زیادی با شرکت گوگل دارید. طبق […]