پــلوپ | PoLoP

موسسه شتابدهی استعداد پل استار، با هدف رشد هوش مالی کودکان و نوجوانان در سنین اوج یادگیری، یک واحد پول داخلی به نام پلوپ راه اندازی کرده است و به زودی سامانه این سیستم در این صفحه به نمایش عموم در خواهد آمد و کارآموزان این مجموعه می توانند با شرکت در رقابت های بازار بورس مجازی این سامانه، هوش مالی و شاخص های مربوط به شم اقتصادی خود را محک بزنند و در طول آموزش های دوره شتابدهی استعداد و آموزش برنامه نویسی رفته رفته این شاخص ها را بالا ببرند. هوش هوش مالی یک نوع هوش کسب و کار است که از دانش ها و مهارت های برگرفته از مفاهیم مالی و حسابداری بدست می آید. هوش مالی یک مهارت ذاتی نیست بلکه یک مجموعه از مهارت هایی است که می تواند در تمام سطوح و در تمام سنین توسعه یابد.

.