کیت کانو | Kano

کانو یک کامپیوتر کوچک مبتنی بر برد رزبری پای است که توسط کودکان مونتاژ می شود . کیت کانو شامل برنامه ها ی آموزشی بسیار قوی است که در محیط سیستم عامل پر قدرت لینوکس زبان برنامه نویسی پایتون را آموزش می دهد , کانو شامل آموزش های زیادی در حوزه علوم کامپیوتری میباشد که همراه با سرگرمی این مفاهیم را به دانش آموزان یاد می دهد . کانو ابزار آموزشی است که طرفداران زیادی در کشور های پیشرفته دارد . کانو در کنار جذابیت و ایجاد سرگرمی مفاهیم مهم برنامه نویسی را به کودکان آموزش می دهد .