مدرس هوش هیجانی

رتبه ۱ کنکور دکتری
دانش آموخته مهندسی صنایع و EMBA
دانش آموخته رشته آینده پژوهی
پژوهشگر در حوزه آینده آموزش و یادگیری
نویسنده کتاب تمرکز برگر (تمرکز حواس برای دانش آموزان و کنکوری ها)